SINGLE ENDED 300B/6s45piNa webu, u audio literaturi i na tržištu moguće je danas pronaći na stotine single-ended pojačala. Od toga ih jedan dobar dio koristi izlaznu triodu 300B. Djelomično zahvaljujući karizmi, ali više zbog dobrog zvuka ova je cijev najčešći izbor konstruktora ove vrste pojačala. S obzirom na jednostavnost konstrukcije single-ended pojačala zapanjujući je broj varijacija na 300B temu. Osim manjih razlika u radnoj točki izlazne cijevi, odabranim komponentama i napajanju, osnovna razlika između 300B pojačala  uglavnom je  u pogonskom stupnju. Pogonski dio ili «drive» razlikuje se od pojačala do pojačala prema broju aktivnih stupnjeva, odabiru cijevi, radnom ustroju itd. Tu se može nači svega; triode, pentode, paralele, kaskode, tranzistori, strujni izvori itd. Međutim, cilj je jedan – najbolji mogući zvuk. Naravno, razlika u ukusima sigurno je najznačajniji čimbenik koji je utjecao na broj varijacija 300B pojačala. Bilo bi glupo reći da postoji najbolje 300B pojačalo.
Svoje prvo 300B pojačalo napravio sam prije desetak godina. Od tada sam promijenio nekoliko izlaznih transformatora, probao nekoliko varijanti pogonskog stupnja i promijenio desetke komponenti kao što su vezni kondenzatori, ožičenje itd. Predstavljenu verziju pojačala sam napravio prije 3 godine i od tada više nemam potrebu mijenjati ga.

Pojačalo koristi klasično CLC napajanje sa suvremenim «fast/soft recovery diodama». Iako sam probao varijantu sa cijevnom ispravljačicom nisam utvrdio da ona donosi prednosti nad silicijskom varijantom.
U pogonskom stupnju nalazi se ruska trioda 6s45pi. Zahvaljujući izvanrednim karakteristikama ove triode, njenim korištenjem u ustroju klasičnog anodnog pojačala moguće je napraviti jednostupanjski «drive» koji ima vrlo mala izobličenja. Takvo pojačalo, iako nešto manje ulazne osjetljivosti, može se još uvijek koristiti i bez pretpojačala.
Jedina osobitost u izlaznom dijelu je kondenzator koji povezuje napajanje i katodu izlazne cijevi; korištenjem ovog spoja značajno se smanjuje brujanje i šum napajanja u izlaznom dijelu pojačala.

Pojačalo nije predviđeno kao početnički projekt, pa nema ni detaljnog iskustva za njegovo sastavljanje. Cijena dijelova i uloženi trud prevelika su školarina. Odabir komponenti prepuštam eventualnim samograditeljima. Ja sam kvalitetne, ali ne i bezrazložno skupe komponente. Od luksuznijih dijelova tu su papir u ulju kondenzatori u napajanju i Mundorfov Supreme Silver/Oil vezni kondenzator. Izlazni transformatori su proizvod slovenske tvrtke ASV (www.asv-sebart.si) i nakon nekoliko probanih izlaznih transformatora mislim da su apsolutni best buy na tržištu.

Pojačalo je montirano na mjedenu ploču debljine 4mm sa drvenim okvirom. Zbog lakšeg hlađenja nema dna i usprkos tome na izlazu nema brujanja ni šuma. Samo glazba!
DrZ LAB


DrZ laboratorij